Utbildningstolkning

美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频Studenter som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet ska kunna delta i studier på samma villkor som hörande studenter. Det är målet vid Stockholms universitet och därför erbjuder vi teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning.

Vid Studentavdelningen finns Sektionen för utbildningstolkning som samordnar och utför utbildnings- och personaltolkning vid Stockholms universitet, samt vid de lärosäten i Stockholmsregionen som har överenskommelse med Stockholms universitet om tolkning. 

De institutioner och lärosäten som har antagna studenter med dövblindhet, hörselnedsättning eller som är döva, erbjuds teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning.  

Teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning erbjuds även när medarbetare vid universitetet som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet använder sig av tolk för att utföra sitt arbete.
Tolkspråken är i första hand svenskt teckenspråk och talad engelska och svenska. 

美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频Sektionen för utbildningstolkning ger också stöd till studenter, institutioner, universitetsledning och andra lärosäten i frågor som rör sektionens kompetensområden. 

美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频Om du behöver anteckningsstöd ska du vända dig till din samordnare för särskilt pedagogiskt stöd. Många tycker att det är svårt att anteckna och se tolken samtidigt. En kurskamrat kan åta sig att föra anteckningar, så kallad anteckningshjälp. Hen åtar sig att renskriva sina anteckningar och kan, efter särskilt beslut, få en ersättning för extraarbetet. 

Om du studerar vid ett annat lärosäte i Stockholmsregionen kan du fråga din samordnare för särskilt pedagogiskt stöd vilka stödåtgärder som finns just där du studerar.

Alla studenter och lärare, hörande eller döva, kan använda sig av tolken för att samtala med varandra. Vid redovisningar är det extra viktigt att studenten och tolken har haft ett samarbete innan för att det ska bli så bra som möjligt för alla inblandade.
Teckenspråkstolkens placering i rummet är oftast bredvid den som talar samt vid eventuell powerpoint-presentation.

美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频Skrivtolkar och dövblindtolkar placerar sig oftast i någon av de första bänkraderna. Oavsett vilken tolkmetod du använder dig av är vårt mål att du ska kunna följa tolkningen samtidigt som du ser vad läraren visar eller skriver på tavlan. 

Om du har svårt att hänga med i tolkningen så prata direkt med tolkarna på plats. Du kan också kontakta tolksamordningen eller sektionschefen.​​​​​

Prata en i taget

Tolken tolkar allt som sägs i rummet. Det kan bli problem för tolken om flera pratar samtidigt. För att tolken ska kunna tolka vad alla säger behöver ni tala en i taget. Det är framförallt viktigt att tänka på vid till exempel grupparbeten. Välj en lugn miljö om det är möjligt och utse gärna en som är ansvarig för att fördela ordet.

Samarbeta med tolk inför redovisning

När du ska redovisa inför grupp så ska du boka in övningstillfällen några dagar innan, där du går igenom din presentation med tolken. Det är vanligt att man övar med tolk två gånger inför en redovisning för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt. 

Du bokar övningstillfälle genom att kontakta tolksamordningen på 070-422 15 18 eller skickar ett mejl till tolksamordning@ha-ah.com美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频. Du skickar ditt skrivna eller filmade material till huvudtolken i god tid innan. Hen ser sedan till att skicka det till de tolkar som ska tolka vid redovisningen. 

Både vid övningstillfällena och vid redovisningen är det viktigt att du har ett tydligt teckenspråk och använder tydliga munrörelser när du gör din presentation, så att inte viktiga begrepp försvinner. Om du är tydlig med vilka begrepp som ska användas, har en tydlig munrörelse och har ett mer formellt teckenspråk så underlättar du för tolken att göra din redovisning rättvisa. 

Tolk i undervisningen

Om du är lärare ska du samarbeta med tolken så att du når den tolkanvändande studenten också. Tolken vill gärna ta del av din lektionsplanering och dina föreläsningsanteckningar eller powerpoint-presentation för att kunna förbereda sig inför tolkuppdraget. Materialet, som används för förberedelse, är konfidentiellt och förstörs efter avslutad kurs.

Förbättringsförslag

美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频Har du förslag på hur utbildningstolkningen kan bli bättre? Prata med någon av tolkarna eller samordningen. Vi tar gärna emot dina synpunkter.

美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频Du som är registrerad student eller medarbetare vid Stockholms universitet, eller andra lärosäten vid överenskommelse, erbjuds tolk i olika sammanhang.

美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频Du som är registrerad student kan få tolk till allt som är relaterat till dina studier: föreläsningar, seminarier, grupparbeten, exkursioner, laborationer, studiebesök och viss studierelaterad studentkårsverksamhet. 

Du som är medarbetare kan få tolk för att utföra ditt arbete inom ramen för din anställning.

Schema

美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频Tolksamordningen har redan bokat in tolk till de tillfällen som är planerade i ditt utbildningsschema. Meddela samordningen så snart du får veta en schemaändring eller om du inte ska delta i undervisningen. Om det tillkommer tillfällen, som till exempel grupparbeten, behöver du också kontakta samordningen så snart som möjligt.

Bokning

Tolksamordningen behöver veta var, när, hur länge samt till vad du behöver tolk. Skicka ett mejl till tolksamordning@ha-ah.com eller ett sms till 070-422 15 18.

Sektionen för utbildningstolkning använder bokningssystemet Tolksam och det hittar du här: . Där kan du se vilka bokningar som finns på din utbildning. För inloggningsuppgifter, kontakta Thomas Ahron på thomas.ahron@ha-ah.com.

Information på teckenspråk

Vårt uppdrag

美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频I den här filmen förklaras tolksektionens uppdrag på teckenspråk.

 

 

Vill du hellre tillgodogöra dig den här informationen genom text? Läs artikeln Vårt uppdrag.

Behov av anpassning under studietiden

Om du som student behöver anpassning under studietiden finns information om detta på teckenspråk i den här filmen.

 

 

美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频Vill du hellre tillgodogöra dig den här informationen genom text? Läs artikeln Vårt uppdrag.

Samarbete med tolk inför redovisning

I den här filmen får du information på teckenspråk om samarbete med tolk inför redovisning.

 

 

美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频Vill du hellre tillgodogöra dig den här informationen genom text? Läs artikeln Vårt uppdrag.

Lätt att samarbeta med tolk

美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频I den här filmen får du information på teckenspråk om hur det är att samarbeta med tolk.

 

 

Vill du hellre tillgodogöra dig den här informationen genom text? Läs artikeln Vårt uppdrag.

Vad du kan beställa tolk till

I den här filmen får du information på teckenspråk om vad du kan beställa tolk till.

 

 

Vill du hellre tillgodogöra dig den här informationen genom text? Läs artikeln Vårt uppdrag.

Att beställa tolk

I den här filmen får du information på teckenspråk om hur du beställer tolk.

 

 

Vill du hellre tillgodogöra dig den här informationen genom text? Läs artikeln Vårt uppdrag.

Tolksamordningen

E-post: tolksamordning@ha-ah.com
Telefon/SMS: 美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频070-422 15 18

Sektionschef Tord Rådahl
E-post: tord.radahl@ha-ah.com
Telefon/SMS: 美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频070-422 15 00

Samordningens öppettider

Ordinarie öppettider är vardagar:
Måndag - torsdag: 7.00 - 18.00
Fredag: 7.00 - 17.00

Samordningen är stängd helgdagar.

Besöksadress: Studenthuset Beta, rum 168

Personal vid Sektionen för utbildningstolkning

Thomas Ahron

Thomas Ahron
Gruppledare och tolksamordnare
E-post: thomas.ahron@ha-ah.com
美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频 Telefon: 070-422 15 13

 


Louise Ankarås
Teckenspråkstolk
E-post: louise.ankaras@ha-ah.com
Telefon: 070-422 15 03

Anna Carlqvist
Teckenspråkstolk och tolklärare
E-post: anna.carlqvist@ha-ah.com
Telefon: 070-422 15 01
 

Eva-Lena Carlsson

Eva-Lena Carlson
Teckenspråkstolk och tolksamordnare
E-post: eva-lena.carlson@ha-ah.com
美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频 Telefon: 070-422 15 15

 

 

 

Niclas Ceder

Niclas Ceder
Skrivtolk
E-post: niclas.ceder@ha-ah.com
美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频 Telefon: 072-148 21 69

 

 

 

Carina Christersdotter

Carina Christersdotter
Ekonomiadministratör
E-post: carina.christersdotter@ha-ah.com
美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频 Telefon: 070-422 15 11

 

 

 

Ann-Sofi Edwall

Ann-Sofi Edwall
Teckenspråkstolk
E-post: ann-sofi.edwall@ha-ah.com
Telefon: 070-422 15 05

 

 

 

Titti Flodin

Titti Flodin
Teckenspråkstolk och skyddsombud
E-post: titti.flodin@ha-ah.com
美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频 Telefon: 070-422 15 17

 

 

 

Anneli Gustafsson

Anneli Gustafsson
Teckenspråkstolk
E-post: anneli.gustafsson@ha-ah.com
Telefon: 070-462 14 21

 Sara Högblom
Teckenspråkstolk och tolksamordnare 
E-post: sara.hogblom@ha-ah.com 
Telefon: 070-462 14 22
 

Jessica Karlsson
Tolksamordnare 
E-post: jessica.karlsson@ha-ah.com
Telefon: 072-143 23 45
 

Åsa-Jeanette Larsson

Åsa-Jeanette Larsson
Teckenspråkstolk
E-post: asa-jeanette.larsson@ha-ah.com
Telefon: 070-422 15 08

 

 

 

Annika Lindberg
Teckenspråkstolk
E-post: annika.lindberg@ha-ah.com
美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频 Telefon: 070-422 15 09

 

 

 

Qina Lindberg

Qina Lindberg
Teckenspråkstolk
E-post: qina.lindberg@ha-ah.com
美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频 Telefon: 070-422 15 10

 

 

 

Anette Nordin Skarborn

Anette Nordin Skarborn
Tolksamordnare
E-post: anette.skarborn@ha-ah.com
Telefon: 070-422 15 04

 

 

 

Thomas Pirander

Thomas Pirander
Teckenspråkstolk och miljörepresentant
E-post: thomas.pirander@ha-ah.com
美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频 Telefon: 073-707 87 04

 

 

 

Cecilia Ramel Homann

Cecilia Ramel Homann
Teckenspråkstolk 
E-post: cecilia.homann@ha-ah.com 
美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频 Telefon: 070-183 71 61

 

 

 

Tord Rådahl

Tord Rådahl
Sektionschef
E-post: tord.radahl@ha-ah.com
Telefon: 070-422 15 00

 Linnéa Sandman Kruus
Teckenspråkstolk
E-post: linnea.kruus@ha-ah.com
Telefon: 070-422 15 07
 

Marie Sikström

Marie Sikström
Teckenspråkstolk 
E-post: marie.sikstrom@ha-ah.com 
Telefon: 070-462 14 25

 

 

 

Oskar Thorin

Oskar Thorin
Skrivtolk
E-post: oskar.thorin@ha-ah.com
Telefon: 072-148 21 68

 

 

 

Ika Wahlström

Ika Wahlström
Teckenspråkstolk
E-post: ulrika.wahlstrom@ha-ah.com
Telefon: 070-422 15 02

 

 

 

Mats Yngve

Mats Yngve
Teckenspråkstolk och tolksamordnare
E-post: mats.yngve@ha-ah.com
美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频 Telefon: 070-422 15 12

 

 

 

Sara Åström

Sara Åström
Teckenspråkstolk
E-post: sara.astrom@ha-ah.com
Telefon: 070-422 15 14

 

 

 

 

Under utbildningen