Rökstenen. Foto: Helge Andersson.
Rökstenen. Foto: Helge Andersson.

Rökstenen, rest i Östergötland omkring år 800 efter vår tideräkning, är världens mest kända runsten från vikingatiden, men också en av de mest svårtolkade. Den nya tolkning som nu publiceras bygger på ett samarbete mellan forskare från flera olika discipliner och universitet.

– Den nyckel som fick inskriften att öppna sig var tvärvetenskap. Utan samarbete mellan textforskning, arkeologi, religionshistoria och runologi hade det inte gått att lösa Rökstenens gåtor, säger Per Holmberg, professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning vid Göteborgs universitet, som lett studien.

Fruktade ny fimbulvinter

美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频Studien utgår från ny arkeologisk forskning om hur hårt Skandinavien drabbades av en tidigare klimatkatastrof med sänkt medeltemperatur, missväxt, svält och massdöd. Bo Gräslund, professor i arkeologi vid Uppsala universitet, pekar på flera anledningar till att människor kan ha fruktat en ny sådan katastrof:

美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频– Innan Rökstenen restes inträffade flera händelser som måste ha varit mycket olycksbådande: en kraftig solstorm färgade himlen i dramatiska röda färger, skördarna drabbades av en extremt kall sommar, och senare skedde en solförmörkelse precis efter soluppgången. Det kunde ha räckt med en av de här händelserna för att väcka oron för en ny ”fimbulvinter”, säger Bo Gräslund.

Inskrift består av nio gåtor

Enligt den tolkning som forskarna nu publicerar består inskriften av nio gåtor. På fem av dem är svaret ”Solen”. Bland annat gäller det en gåta om vem som var död men nu lever igen. De återstående fyra gåtorna handlar om Oden och hans krigare. 

美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频Olof Sundqvist, professor i religionshistoria vid Stockholms universitet, förklarar kopplingen: 

美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频– Vikingatidens maktelit såg sig som garanten för goda skördar. De skulle leda kulten som höll ihop den sköra balansen mellan ljus och mörker. Och till sist vid Ragnarök, skulle de kämpa med Oden i den sista striden för ljuset.

美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频På flera punkter i inskriften menar forskarna att det finns klara paralleller till andra fornnordiska texter, som ingen uppmärksammat tidigare.

美女网站免费观看视频女摸自己下面全看视频美女视频免费高清视频– För mig har det nästan varit som att hitta en ny litterär källa från vikingatiden. Sveriges svar på den isländska Eddan! säger Henrik Williams, professor med inriktning mot runologi vid Uppsala universitet.

Läs hela den vetenskapliga artikeln "" (Futhark: International Journal of Runic Studies)

(CC-BY: Henrik Williams, Per Holmberg, Bo Gräslund, Olof Sundqvist).